Om Grassagården

      Café Grassagården

 Grassagården är en av få borgargårdar i Sverige som finns bevarad på sin ursprungsplats.

Gårdens äldsta byggnad härstammar från tidigt 1600-tal.

Familjen Grass drev under 1700-talet en krog på gården, där av     namnet Grassagården.